• Tlačivá

  • Prihlášky na stravovanie sú už zverejnené. 

   Vyplniť ju môžete hneď po zverejnení. 

   Poslať ju môžete buď ako sken na adresu stravne.sjbernolakova@gmail.com alebo po dieťati priamo do školskej jedálne. 

   Pri nových stravníkoch prosím vyplniť aj súhlas so spracovaním osobných údajov. 

   Prosím pozorne si ju prečítajte, čitateľne vyplňte a podpíšte. Ďakujeme za spoluprácu :) 

   Pokyny pre budúcich prvákov tu

    

   UPOZORNENIE:

   v novom školskom roku už nebude fungovať štátna dotácia na stravu, tzv. OBEDY ZADARMO. Stravné uhrádza v plnej výške rodič. Viac o poplatkoch sa dozviete tu .

   Ohľadom fungovania štátnej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v hmotnej núdzi Vás budeme včas informovať.

    

  • Kontakty

   • Školská jedáleň Bernolákova 16, Košice
   • skasjbernolakova@gmail.com
   • 055/6422 495, 0911 215 854
   • Bernolákova 16, 040 11 Košice 04011 Košice Slovakia
   • 35542772
   • 2021636672
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje